Achiziţii, Fuziuni

Asistenţa în fuziuni şi achiziţii are rolul de a facilita tranzacţiile ce vizează preluarea controlului unei societăţi prin achiziţie directă, fuziune, plasament privat sau o combinaţie de metode ce duc la crearea de valoare pentru acţionari, peste suma valorilor societăţilor. Sinergiile care se stabilesc între aceste societăţi reprezintă principiul ce guvernează fuziunile şi achiziţiile.

Sinergiile sunt acele aspecte care permit creşterea afacerilor şi eficientizarea costurilor în urma unei tranzacţii şi se transpun în:
• Îmbunătăţirea accesului la piaţa de desfacere şi a vizibilităţii în cadrul sectorului în care
activează societăţile. Companiile achiziţionează alte companii pentru a caştiga noi pieţe,
a-şi creşte veniturile, profitul şi accesul la surse de finanţare.
• Economii de scală, în achiziţii de echipamente industriale, computere sau birotică. O companie
mare poate economisi mai mult în cazul în care se fac comenzi de valoare mai mare, iar preţul
poate fi negociat.
• Diversificarea şi obţinerea de noi tehnologii. Pentru a ramâne competitive, companiile trebuie
să inoveze şi să se dezvolte în permanenţă. Prin achiziţia unei companii se pot obţine
tehnologii şi produse noi, ce pot duce la dezvoltarea mai rapidă a noii companii create.
• Reducerea costurilor salariale. Prin achiziţii, se pot reduce costurile salariale atât în cadrul
departamentelor administrative, cât şi a celor de producţie, prin delocalizarea producţiei şi
eficientizarea acesteia pe locaţii.

Sub umbrela denumirii de asistenţă în fuziuni şi achiziţii sunt incluse servicii legate direct de tranzacţii, dar şi anumite servicii oferite separat, atunci când nu este vorba despre o tranzacţie efectivă, ci despre decizii privind finanţele întreprinderii (cum este cazul Evaluărilor de afaceri şi a Asistenţei în structurarea de finanţări).