Author: mihaicatalind

Restructurare

Restructurarea companiilor este o soluţie modernă pentru anticiparea şi gestionarea schimbării. Aceasta abordează simultan chestiuni juridice, economice, sociale şi de mediu, adesea într-un context...

Reorganizare

Sediul materiei este Legea 85/2006. Scopul procedurii de reorganizare este de a institui o procedură de plată a pasivului debitorului, în încetare de plăţi,...

Achiziţii, Fuziuni

Asistenţa în fuziuni şi achiziţii are rolul de a facilita tranzacţiile ce vizează preluarea controlului unei societăţi prin achiziţie directă, fuziune, plasament privat sau...

Consultanţă

Oferim consultanţă juridică pentru diverse tipuri de persoane juridice, din ţară sau din străinătate, private sau publice. Gama serviciilor noastre în acest sens este...

Recuperări creanţe

Serviciul de recuperare creanţe dă posibilitatea societăţilor comerciale de a-şi întregi patrimoniul ca urmare a unor facturi neîncasate, contracte neonorate, împrumuturi nerestituite sau orice...

Lichidări voluntare

Lichidarea reprezintă ansamblul de operaţiuni necesare încheierii afacerilor societăţii aflate în curs în momentul în care survine dizolvarea societăţii, operaţiuni necesare pentru stabilirea, identificarea...

Lichidări judiciare

Fiecare societate comercială în desfăşurarea activităţii sale are atât calitatea de creditor cât şi cea de debitor. Prin intermediul acestei prezentări facem o ofertă...