Lichidări judiciare

Fiecare societate comercială în desfăşurarea activităţii sale are atât calitatea de creditor cât şi cea de debitor.

Prin intermediul acestei prezentări facem o ofertă avantajoasă societăţilor şi instituţiilor creditoare, spunându-le că apelând la serviciile noastre profesionale vor beneficia de cea mai bună soluţie de recuperare a creanţelor lor. Argumentăm cu experienţa lichidatorilor noştri de 7 ani în domeniul lichidărilor judiciare, cu echipa complexă de avocaţi, economişti, ingineri, contabili, evaluatori, etc. care gestionează aceste proceduri, şi nu în ultimul rând cu atenţia specială pe care o acordăm interesului creditorilor.

Normele legale în materie, respectiv Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, reglementează modalitatea de numire în dosarele de lichidare judiciară a administratorului/lichidatorului şi anume la cererea creditorului. Aveţi în acest fel posibilitatea să ne alegeţi pe noi.

Dvs. vă puteţi satisface în cel mai bun fel interesul prin numirea şi colaborarea cu noi, RCG, în calitate de lichidator care instrumentează procedura de faliment a debitorului dvs.

Iar, daca aveţi calitatea de debitor, atunci cu siguranţă aveţi nevoie de consilierea noastră pentru a diminua inconvenientele pe care vi le poate aduce o procedură de insolvenţă atât dvs. personal cât şi averii dvs. proprii.

Leave a Reply