Lichidări voluntare

Lichidarea reprezintă ansamblul de operaţiuni necesare încheierii afacerilor societăţii aflate în curs în momentul în care survine dizolvarea societăţii, operaţiuni necesare pentru stabilirea, identificarea şi cuantificarea activelor şi transformarea lor în numerar, stabilirea pasivului, plata creditorilor sociali şi împărţirea rezultatelor lichidării între asociaţi.

În cadrul acestui vast domeniu, noi vă oferim consultanţă şi asistenţă privind: lichidările voluntare conform Legii 31/1990 republicată privind societăţile comerciale, dizolvarea urmată de lichidare pentru următoarele motive: a expirat durata societăţii, imposibilitatea realizării obiectului de activitate, declararea nulităţii societăţii, activul net reprezintă mai puţin din jumătate din capitalul social, când numărul acţionarilor scade sub minimul prevăzut de lege, lichidările voluntare intervenite în temeiul unor legi speciale, (de exemplu Legea 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare) etc.

Totodată, activitatea noastră în domeniul lichidărilor voluntare include şi îndeplinirea procedurilor solicitate de Registrul Comerţului în vederea realizării dizolvării voluntare şi lichidarea societăţilor cu răspundere limitată cu mai multi asociaţi, a societăţilor pe acţiuni, etc.