Recuperări creanţe

Serviciul de recuperare creanţe dă posibilitatea societăţilor comerciale de a-şi întregi patrimoniul ca urmare a unor facturi neîncasate, contracte neonorate, împrumuturi nerestituite sau orice alte creanţe neîncasate de orice natură.

Pentru a putea demara procedura de recuperare a creanţelor dumneavoastră, vom încheia un contract de mandat comercial, prin care ne veţi împuternici să ne ocupăm de cazul dumneavoastră. În prima fază vom încerca recuperarea creanţei pe cale amiabilă. Metodele de lucru în cazul procedurii amiabile cuprind: investigaţii ale solvabilităţii debitorului, bunurilor acestuia, investigaţii privind identificarea asociaţilor şi administratorilor societăţii, discuţii telefonice, notificări, întâlniri directe. În cazul în care, în urma acestor demersuri, debitorul nu reacţioneaza pozitiv la solicitările noastre, vom demara faza a doua, procedura litigioasă de recuperare a datoriei prin chemarea în judecată a datornicului, urmată de executarea silită a acestuia, de asemenea prin cereri de declanşare a procedurii falimentului, etc.

Acest serviciu se adresează în principal companiilor care emit un număr mare de facturi lunar, ca urmare a activităţilor de producţie si distribuţie, dar nu numai şi care generează un număr relativ însemnat de debitori restanţi. Debitorii vor fi trataţi la fel, indiferent de vechimea şi cuantumul creanţei lor.