Reorganizare

Sediul materiei este Legea 85/2006. Scopul procedurii de reorganizare este de a institui o procedură de plată a pasivului debitorului, în încetare de plăţi, prin reorganizarea întreprinderii şi a activităţii acesteia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui pâna la acoperirea pasivului.

Ea este de competenţa tribunalului în jurisdicţia în care se află sediul debitorului, organele care o aplică fiind: instanţele judecătoreşti, judecătorul sindic, administratorul, lichidatorul, adunarea creditorilor şi comitetul creditorilor.

Procedura demarează cu cererea introdusă la tribunal de către debitori sau creditori. Reorganizarea activităţii debitorului sau lichidarea unor pasive ale debitorului societate comercială va fi realizată conform unui plan.

Noi vă sfătuim şi vă susţinem în elaborarea planului de reorganizare judiciară, vă reprezentăm în cadrul negocierilor privind angajamentele şi aranjamentele de plată, vă asistăm la transferul bunurilor în contul datoriilor comerciale sau la vânzarea bunurilor în cadrul executărilor silite, pentru a vă ajuta să depăşiţi cât mai lin această situaţie.