Restructurare

5-Ways-to-Set-a-New-Company-Up-for-SuccessRestructurarea companiilor este o soluţie modernă pentru anticiparea şi gestionarea schimbării. Aceasta abordează simultan chestiuni juridice, economice, sociale şi de mediu, adesea într-un context transnaţional.

Restructurarea este o trăsătură distinctivă a societăţilor în peisajul economic european. Astăzi, întreprinderile trebuie să se adapteze continuu în funcţie de tendinţele şi presiunile pieţei pentru a-şi păstra avantajul concurenţial.

Vă putem furniza strategii de:
• restructurare, privatizare şi atragere de investiţii;
• realizarea unor programe de modernizare şi introducere de noi tehnologii care să asigure
modernizarea activităţilor, prin atragerea unor investitori strategici, cu real potenţial financiar;
• dezvoltarea durabilă a exploatării resurselor, in mod raţional şi cu impact şi risc cât mai mic
asupra mediului înconjurător;
• rezolvarea problemelor de mediu;
• transferul de tehnologie, know-how în cadrul societăţilor comerciale şi creşterea eficienţei
operaţionale a acestora;
• creşterea numărului pieţelor de desfacere.

În contextul integrării europene, restructurarea companiilor româneşti este o necesitate stringentă.

Noi vă ajutăm să depăşiţi caracteristicile perioadei de tranziţie respectiv, dezvoltarea cantitativă, gradul relativ de concentrare şi segmentare, lipsa de competitivitate a majorităţii societăţilor pe diferite pieţe internaţionale, etc.

Suntem consultanţii care vă ajutăm la implementarea restructurării şi dezvoltarea dumneavoastră sub aspectul creşterii competitivităţii, sub aspectul dezvoltării calităţii în sensul perfecţionării structurilor de operare şi modernizării activităţii, implementării de produse şi servicii moderne care să aducă avantaje companiei şi clienţilor dumneavoastră.