Termene si conditii

IMG_6901v2    Introducere.
Prezentul document prezintă condiţiile noastre generale de angajament, iar intenţia noastră este una pur informativă şi aceasta nu trebuie înţeleasă ca un angajament ferm şi irevocabil de către nici unul din potenţialii clienţi, ci doar ca o bază pentru negocierea şi semnarea unei scrisori de angajament cu societatea noastră.

    1. Lichidări judiciare.
Domnilor preşedinţi de companii, directori generali, întreprinzători, patroni, investitori, începem prin a vă spune ce nu vi s-a spus niciodată, prin a vă da o informaţie rară şi o veste minunată pentru dvs. şi compania dvs. sau pe care o reprezentaţi: Lichidarea debitorilor dvs. NU VĂ COSTĂ NIMIC !!

    2. Consultanţă.
  Asistenţa şi reprezentarea acordate de societatea noastră clienţilor este adaptată întotdeauna la particularităţile mandatului primit.

  Acţionarii coordonatori sunt direct şi permanent implicaţi în fiecare proiect, dosar, coordonând o echipă, repartizaţi în proiecte specifice în baza specializărilor acestora şi complexităţii dosarului, cu notificarea Clientului.

    3. Onorarii şi cheltuieli.
  Onorariile societăţii noastre au la bază o rată de facturare orară, funcţie de timpul dedicat asistenţei dvs., de expertiza şi vechimea fiecărui specialist. În anumite cazuri în care este posibil să estimăm timpul necesar unui proiect, la cerere oferim o estimare a costului total probabil al angajamentului, cu toate că asemenea estimări nu pot preconiza întotdeauna timpul efectiv ce urmează a fi dedicat proiectului în cauză şi nu pot fi considerate angajante.

  În anumite cazuri, putem, de asemenea, conveni asupra unui onorariu forfetar, stabilit la data semnării scrisorii de angajament.

  În mod curent, facturile vor fi remise lunar pentru activitatea depusă pe parcursul lunii anterioare, iar acestea vor conţine descrierea fiecăruia dintre serviciile acordate. Costurile aferente convorbirilor telefonice, transmisiunilor prin fax, traducerilor şi deplasărilor, suportate pe parcursul perioadei de asistenţă vor fi, de asemenea, facturate către dvs.

  La momentul semnării unei noi scrisori de angajament, în mod curent solicităm un avans în contul cheltuielilor şi onorariilor pe măsură ce acestea se acumulează. În anumite cazuri, proiecte notabile de fuziuni şi achiziţii, privatizări, arbitraj şi litigii comerciale, adeseori solicităm un onorariu de succes funcţie de rezultat.

  În cazul în care se extinde sfera angajamentului pentru care se percepe un onorariu forfetar, ne rezervăm dreptul de a renegocia onorariile ce ni se cuvin înainte de a ne asuma sarcinile suplimentare. Facturile noastre vor fi onorate în termen de 30 de zile de la data emiterii acestora. În cazul unor întârzieri în plata facturilor, sau în cazul oricărei alte nerespectări a obligaţiilor asumate de către client, ne rezervăm dreptul de a suspenda acordarea serviciilor noastre de asistenţă la orice moment.